Stowarzyszenie Nasz Grodziec
...................................................
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 Przekaż nam 1%

  Jak co roku całość środków z 1% przeznaczana jest na inicjatywy na rzecz wsi i mieszkańców.
  Więcej ...
 • 2 Wizyta Św. Mikołaja

  05.12.2021 na zaproszenie Sołtysa Grodźca, Rady sołeckiej i Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" do Świetlicy Wiejskiej „Pawilon” przybył długo wyczekiwany Gość. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, zawitał do naszej miejscowości w przeddzień swoich imienin. Swą wizytą sprawił naszym najmłodszym mieszkańcom radość i wręczył słodkie upominki. Jako, że w Grodźcu mieszka wiele grzecznych dzieci, to i słodkości było bez liku!!!
  Więcej ...
 • 3 Rajd w Święto Niepodległości

  11 listopada, w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości członkowie grupy „Cyklista” działającej w ramach Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu.
  Więcej ...
 • 4 Konkurs plastyczny

  We wtorek 02.11.2021 w grodzieckiej Kuźni zaprezentowano pokonkursową wystawę prac plastycznych. Konkurs plastyczny pt. „Mój Grodziec w barwach jesieni” został zorganizowany w okresie od 11 do 24 października przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Grodźcu.
  Więcej ...
 • 5 Tenis

  Po dwu latach przerwy spowodowanej pandemią, w sobotę, 23 października br. w sali gimnastycznej PSP w Grodźcu odbyły się zawody sportowe kolejnej VIII edycji Turniej Tenisa Stołowego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
  Więcej ...

Podczas ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej 25 marca 2024 r. radni zatwierdzili Plan odnowy wsi Grodziec na lata 2023-2035 opracowany przez Zdzisława Adamskiego, Łucję Furman, Jana Karpę, Krzysztofa Kleszcza i Ryszarda Olearczyka. Jest to drugi tego typu dokument dotyczący naszej miejscowości. Zanim przedstawię co zawiera, wpierw kilka słów przypomnienia.

Pierwszy Plan odnowy powstał w 2008 r., a jego autorami byli Jerzy Bogusz, Jan Karpa i Krzysztof Kleszcz. Plan ukazywał mocne i słabe strony naszej miejscowości, wśród tych pierwszych wskazywano m. in. na potencjał ludzki, zachowany dorobek pokoleniowy, tereny pod rekreację i wypoczynek, uporządkowaną gospodarkę odpadami, dostępność do sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej (60% ówczesnych mieszkańców Grodźca miało telefon stacjonarny) czy świetlicę wiejską Kuźnię. Słabe strony to m. in. brak kanalizacji, szpecące centrum wsi, zły stan dróg gminnych (nawierzchnię asfaltową miała tylko jedna droga gminna, ul. Klasztorna), utrudniony dostęp do internetu i chyba najistotniejsza, przebieg drogi krajowej nr 46 środkiem miejscowości.

Od tego czasu wiele się zmieniło, mamy kanalizację, sporo dróg o dobrej nawierzchni, dwie świetlice, możliwość podłączenia się do szybkiego internetu, nowe przedszkole. Jest to efekt działania wielu osób, m. in. radnych (Jan Grabowski, Jan Karpa, Krzysztof Kleszcz), czy sołtysów (Zdzisław Adamski, Jerzy Bogusz, Jan Grabowski). Jednak największa bolączka naszej wsi, brak obwodnicy, ciągle pozostaje niezałatwiona. Mimo wieloletnich starań mieszkańców, blokad DK 46 organizowanych swego czasu przez Jerzego Bogusza, wielu pism wysyłanych przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” (sprawę prowadził Jan Karpa), wprowadzenia w 2017 r. obwodnicy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany ekip rządzących państwem ciągle nie widać realnych szans na realizację tej jakże potrzebnej inwestycji.

Ten problem sygnalizują bardzo wyraźnie autorzy nowego Planu odnowy: „Wsi należy przywrócić jej charakter, zgodnie ze społecznym i gospodarczym przeznaczeniem terenu. Wieś, jako dobro wspólne, podlega ochronie prawnej. Przy odwlekaniu realizacji obwodnicy tranzyt pojazdów nadal byłby prowadzony środkiem miejscowości, co jednoznacznie należy kojarzyć ze znaczącą barierą rozwojową i ograniczeniami dla terenów sąsiadujących z drogą krajową, z jednoznacznym procesem postępującej dewastacji istniejącego zagospodarowania i naruszania konstrukcji budynków, również tych ujętych w ewidencji zabytków.”

W dokumencie mowa jest również o rewitalizacji obszaru wzdłuż rzeczki Białki i centrum miejscowości, a także budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (sporządzenie projektów obu przedsięwzięć zgłosiłem do tegorocznego budżetu). Przy ul. Klasztornej ma powstać atrakcyjny turystycznie teren ogólnodostępny, a ona przystosowana do pełnienia funkcji alei spacerowej i ścieżki rowerowej.

Miejmy nadzieję, że nowy Plan odnowy na lata 2023-2035 będzie wykonany w takim stopniu, w jakim udało się zrealizować plan poprzedni.

 

Krzysztof Kleszcz

Radny Rady Miejskiej w Ozimku

           Nasi Partnerzy

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.

JOGA - zadbaj o zdrowie w formie relaksu - serdecznie zapraszamy - tel. 784614895