Stowarzyszenie Nasz Grodziec
...................................................
email:admin.grodziec@gmail.com

Nasz Grodziec

Stowarzyszenie

 • 1 Przekaż nam 1%

  Jak co roku całość środków z 1% przeznaczana jest na inicjatywy na rzecz wsi i mieszkańców.
  Więcej ...
 • 2 Wizyta Św. Mikołaja

  05.12.2021 na zaproszenie Sołtysa Grodźca, Rady sołeckiej i Stowarzyszenia "Nasz Grodziec" do Świetlicy Wiejskiej „Pawilon” przybył długo wyczekiwany Gość. Święty Mikołaj, bo o nim mowa, zawitał do naszej miejscowości w przeddzień swoich imienin. Swą wizytą sprawił naszym najmłodszym mieszkańcom radość i wręczył słodkie upominki. Jako, że w Grodźcu mieszka wiele grzecznych dzieci, to i słodkości było bez liku!!!
  Więcej ...
 • 3 Rajd w Święto Niepodległości

  11 listopada, w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości członkowie grupy „Cyklista” działającej w ramach Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu.
  Więcej ...
 • 4 Konkurs plastyczny

  We wtorek 02.11.2021 w grodzieckiej Kuźni zaprezentowano pokonkursową wystawę prac plastycznych. Konkurs plastyczny pt. „Mój Grodziec w barwach jesieni” został zorganizowany w okresie od 11 do 24 października przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Grodźcu.
  Więcej ...
 • 5 Tenis

  Po dwu latach przerwy spowodowanej pandemią, w sobotę, 23 października br. w sali gimnastycznej PSP w Grodźcu odbyły się zawody sportowe kolejnej VIII edycji Turniej Tenisa Stołowego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”.
  Więcej ...

Szanowni Mieszkańcy Grodźca,

21 lipca ukazało się Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie budowy w Grodźcu zakładu przetwarzającego zagęszczone ścieki. Zakład chce budować spółka Maxcalc Sp. z o.o. z Antoniowa (ul. Ozimska 11). Istnieje obawa, że nowy zakład będzie źródłem nieświeżego powietrza dla całej naszej wsi. Dlatego też proszę o podpisanie i dostarczenie do UG protestu przeciwko budowie tego typu zakładu. Wzór zamieszczono poniżej. Podpisany dokument można dostarczyć osobiście do p. nr 219 w UG lub wysłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Swój sprzeciw trzeba wysłać do dnia 4.08.2022 r.

Krzysztof Kleszcz - radny RM

Sprzeciw indywidualny                                                 Sprzeciw zbiorczy

Aktualizacja z dnia 2 sierpnia 2022r.

Komunikat Gminy Ozimek

w związku szeroko pojawiającymi się błędnymi informacjami
w przestrzeni publicznej przekazuję oficjalny komunikat Gminy Ozimek

 1. W dniu 20.07.2022r. do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wpłynął wniosek firmy MAXCALC Sp. z o.o. z Antoniowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja ooś) dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do produkcji polepszaczy gleb lub nawozów mineralno-organicznych w wyniku przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych na działce nr 317/2 położonej w miejscowości Grodziec” (na wyjeździe z Grodźca w stronę Dobrodzienia przy DK46).
 2. 2.Prawo pozwala każdemu przedsiębiorcy złożyć wniosek o decyzję ooś, nawet nie będąc właścicielem działki.
 3. W dniu 21.07.2022r. na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego wszczęto postępowanie administracyjne w powyższej sprawie i obwieszczeniem DRO.6220.4.2022r. podano do publicznej wiadomości (zamieszczono na stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz wysłano Sołtysowi wsi Grodziec celem umieszczenia na tablicach ogłoszeń wsi Grodziec) informacje o toczącym się postępowaniu.
 4. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś), pismem z dnia 22.07.2022r. wystąpiono do odpowiednich organów: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, przesyłając wniosek wraz z całą dokumentacją z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu. Organy powinny odpowiedzieć w ciągu 14 dni.
 5. 5.Zwrócimy się do inwestora o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Grodźca w celu wyjaśnienia charakteru inwestycji.
 6. 6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2017 roku nie przewiduje w tej lokalizacji inwestycji uciążliwych środowiskowo, co oznacza, że Gmina Ozimek nie wyrazi zgody w Grodźcu na inwestycję uciążliwą środowiskowo.
 7. Spółka PGKiM nie zamierza dostarczać do tej instalacji osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Antoniowie.
 8. 8.Decyzja ooś jest na razie w początkowej fazie postępowania i nie zostanie wydana wcześniej niż w listopadzie bieżącego roku.

 Z-ca Burmistrza Ozimka

   /-/ Andrzej Brzezina

Wciąż zachęcamy mieszkańców do wyrażania swoich opinii w sprawie ( link) i składanie ich (do 04.08) w UGiM w Ozimku.

Przekazuję pismo na temat wycinki suchych drzew rosnących wzdłuż Białki.  Dokument otrzymałem dziś (15.11.2021).

Krzysztof Kleszcz

Przedszkole w Grodźcu

22 kwietnia odbyło się spotkanie, podczas którego architekt Ramona Zygmunt-Olejnik przedstawiła wizualizacje i omówiła projekt przedszkola. Przedszkole ma być budynkiem parterowym w kształcie prostokąta, nawiązującym architektonicznie do budynków sąsiednich (elewacja do budynku SP, bryła do budynku sali gimnastycznej).

Czytaj więcej: Przedszkole

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

JOGA - zadbaj o zdrowie w formie relaksu - serdecznie zapraszamy - tel. 784614895